NÁVRAT DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 10.5.2021 budou moci opět školku navštěvovat

všechny děti  a bude obnoven běžný provoz na všech třídách.

Na děti se nevztahuje povinnost pravidelného testování.

V prostorách MŠ a na školní zahradě děti nemusí mít roušku.

Při pohybu v zastavěné oblasti mimo zahradu je rouška

dosud povinná, proto prosím, pokud roušku Vaše dítě

ve školce nemá, nezapomeňte ji donést.

Od 10.5.2021 jsou všechny děti automaticky přihlášeny

ke školnímu stravování.

Jestliže Vaše dítě do školky nebude docházet, nezapomeňte jej

prosím včas odhlásit obvyklým způsobem.

 

Mgr. Edita Siudová, ředitelka

__________________________________________

ZMĚNA VE FREKVENCI TESTOVÁNÍ DĚTÍ

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

č. j.: MZDR 14592/2021 -8/MIN/KAN se od 3.5.2021 budou děti

testovat jedenkrát týdně, a to vždy první den osobní přítomnosti

dítěte ve škole v týdnu.

________________________________________________________

Stanovisko MŠMT k testování vlastním testem

je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte

některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví,

zveřejněných na :

_______

Stanovisko MŠMT k testování vlastním testem

je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte

některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví,

zveřejněných na :

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Kvůli kontrole, zda se jedná o schválený typ testu je nutné

informovat vedení školy s předstihem s tím, že mu sdělíte

typ testu (případně pošlete fotografii) a výrobce.

Pro testování v pondělí je nutná domluva nejpozději během

pátku, pro testování ve čtvrtek pak nejpozději během středy.

Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole.

Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.

Škola nicméně nemá povinnost test využít a zákonný zástupce

nemá právo si jeho použití vynucovat.

Provoz v MŠ Rychvald od 12.4.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 12.4. 2021 budou otevřena všechna pracoviště naší MŠ.

Osobní přítomnost na vzdělávání bude umožněna dětem,

které mají povinné předškolní vzdělávání.

Dále bude osobní přítomnost na vzdělávání umožněna dětem,

jejichž zákonní zástupci jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, 
  školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo          Praktická škola dvouletá,

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo                           ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách             podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a                                                  okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

a prokáží se potvrzením od zaměstnavatele.

Svůj zájem prosím nahlaste do 9.4.2021 do 17 hodin vedoucím

jednotlivých pracovišť:

MŠ Václav 734 788 704

MŠ Podlesí 734 788 702

MŠ Mírová 734 788 700

Z nařízením ministerstva zdravotnictví bude od 12.4.2021

zavedeno povinné testování všech dětí a zaměstnanců školky,

kteří budou přítomni ve výuce.

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy budou

na těchto stránkách zveřejněny během čtvrtku, 8.4.2021.

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k množství často protichůdných

informací, které mohou být často matoucí,

jsme se pro Vás snažili vytvořit co nejstručnější

a zároveň srozumitelný přehled informací,

týkajících se povinného testování dětí,

které nastoupí od 12.4.2021 do MŠ Rychvald.

Vycházíme z mimořádného opatření

Ministerstva zdravotnictví a z portálu edu.cz.

Informace k testování :

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgl8AqbMZ1ylJt6zJ?e=hlccqu

Postup testování – leták :

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkglzMo4kALsMR5D1-?e=8fKIlo

Instruktážní návod testování :

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=2s

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgmADQ0Sii2denEpf?e=8u3KyK

 

 

Informace k ošetřovnému

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Informace o karanténě

Pro rodiče dětí v karanténě: Díky novému formuláři OSSZ Žádost o ošetřovné nepotřebujete potvrzení o uzavření školy. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

Karanténa třídy Motýlek

Karanténa třídy Motýlek

Vážení rodiče a zákonní zástupci, z nařízení KHS Karviná je třída Motýlek v karanténě od 14.12.2021 do 21.12. 2021 včetně. Na tuto dobu také školka vydává potvrzení pro účely čerpání ošetřovného. Na požádání Vám jej připraví ředitelka k vyzvednutí v mateřské škole. Vaše děti by měly být...

Karanténa třídy Beruška

Karanténa třídy Beruška

Vážení rodiče a zákonní zástupci,z nařízení KHS Karviná je třída Berušky v karanténě od 6.12.2021 do 13.12. 2021 včetně. Na tuto dobu také školka vydává potvrzení pro účely čerpání ošetřovného. Na požádání Vám jej připraví ředitelka k vyzvednutí v mateřské škole.Vaše děti by měly být testovány...

Karanténa v MŠ Václav

Karanténa v MŠ Václav

Vážení rodiče a zákonní zástupci,z nařízení KHS Karviná je třída Broučci a Sovičky v karanténě od 1.12.2021 do 7.12. 2021 včetně. Na tuto dobu také školka vydává potvrzení pro účely čerpání ošetřovného. Na požádání Vám jej připraví ředitelka k vyzvednutí v mateřské škole.Vaše děti by měly být...

Upozornění

Upozornění

Dne 26. 11. 2021 (pátek) jsme se dozvěděli, že děti z naší MŠ Václav byly v pondělí 22. 11. 2021 a úterý 23. 11. 2021 v kontaktu s pozitivním dítětem v MŠ. V současné době čekáme na vyjádření Krajské hygienické stanice. Prosím, sledujte webové stránky...

Karanténa třídy Koťátka

Karanténa třídy Koťátka

Karanténa třídy Koťátka Od 8.11.2021 do 12.11.2021 jsou z nařízení KHS Karviná děti ze třídy Koťátka v karanténě. V té době bude v této třídě probíhat distanční výuka. Bližší informace obdrží rodiče do třídního e-mailu.

Provoz 29.10.2021

Provoz 29.10.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci, se souhlasem zřizovatele bude z organizačních důvodů v pátek 29.10.2021 uzavřeno pracoviště mateřské školy na Podlesí, U Školky 1500. Pro přihlášené děti bude tento den možnost docházky do mateřské školy na sídlišti, Mírová 1744. Děkujeme za...

SRPŠ akce MŠ Podlesí

SRPŠ akce MŠ Podlesí

Milí rodiče, z důvodu velké nemocnosti dětí se odpolední akce „Rozloučení s létem“ plánovaná na 23. 9. 2021 konat nebude. Výbor Spolku rodičů Vás všechny zve dne 22. 9. 2021 v 17 hod na TJ Slavoj, kde se bude projednávat náhradní termín, zajištění a průběh akce. PROSÍME O VAŠI...

Význam rodičovského vlivu na děti

Význam rodičovského vlivu na děti

PORADCE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY ročník IV | číslo 1 | září 2014 Význam rodičovského vlivu na děti Že pro svůj životní směr, sociální role, hodnoty a vztahy potřebujeme vzory, dávno víme. Poměrně dlouho jsme však nevěděli, jak se tyto jevy a vlivy „otiskují“ do naší duše. Nevěděli jsme, jak se...