NÁVRAT DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 10.5.2021 budou moci opět školku navštěvovat

všechny děti  a bude obnoven běžný provoz na všech třídách.

Na děti se nevztahuje povinnost pravidelného testování.

V prostorách MŠ a na školní zahradě děti nemusí mít roušku.

Při pohybu v zastavěné oblasti mimo zahradu je rouška

dosud povinná, proto prosím, pokud roušku Vaše dítě

ve školce nemá, nezapomeňte ji donést.

Od 10.5.2021 jsou všechny děti automaticky přihlášeny

ke školnímu stravování.

Jestliže Vaše dítě do školky nebude docházet, nezapomeňte jej

prosím včas odhlásit obvyklým způsobem.

 

Mgr. Edita Siudová, ředitelka

__________________________________________

ZMĚNA VE FREKVENCI TESTOVÁNÍ DĚTÍ

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

č. j.: MZDR 14592/2021 -8/MIN/KAN se od 3.5.2021 budou děti

testovat jedenkrát týdně, a to vždy první den osobní přítomnosti

dítěte ve škole v týdnu.

________________________________________________________

Stanovisko MŠMT k testování vlastním testem

je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte

některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví,

zveřejněných na :

_______

Stanovisko MŠMT k testování vlastním testem

je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte

některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví,

zveřejněných na :

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Kvůli kontrole, zda se jedná o schválený typ testu je nutné

informovat vedení školy s předstihem s tím, že mu sdělíte

typ testu (případně pošlete fotografii) a výrobce.

Pro testování v pondělí je nutná domluva nejpozději během

pátku, pro testování ve čtvrtek pak nejpozději během středy.

Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole.

Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.

Škola nicméně nemá povinnost test využít a zákonný zástupce

nemá právo si jeho použití vynucovat.

Provoz v MŠ Rychvald od 12.4.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 12.4. 2021 budou otevřena všechna pracoviště naší MŠ.

Osobní přítomnost na vzdělávání bude umožněna dětem,

které mají povinné předškolní vzdělávání.

Dále bude osobní přítomnost na vzdělávání umožněna dětem,

jejichž zákonní zástupci jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, 
  školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo          Praktická škola dvouletá,

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo                           ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách             podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a                                                  okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

a prokáží se potvrzením od zaměstnavatele.

Svůj zájem prosím nahlaste do 9.4.2021 do 17 hodin vedoucím

jednotlivých pracovišť:

MŠ Václav 734 788 704

MŠ Podlesí 734 788 702

MŠ Mírová 734 788 700

Z nařízením ministerstva zdravotnictví bude od 12.4.2021

zavedeno povinné testování všech dětí a zaměstnanců školky,

kteří budou přítomni ve výuce.

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy budou

na těchto stránkách zveřejněny během čtvrtku, 8.4.2021.

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k množství často protichůdných

informací, které mohou být často matoucí,

jsme se pro Vás snažili vytvořit co nejstručnější

a zároveň srozumitelný přehled informací,

týkajících se povinného testování dětí,

které nastoupí od 12.4.2021 do MŠ Rychvald.

Vycházíme z mimořádného opatření

Ministerstva zdravotnictví a z portálu edu.cz.

Informace k testování :

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgl8AqbMZ1ylJt6zJ?e=hlccqu

Postup testování – leták :

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkglzMo4kALsMR5D1-?e=8fKIlo

Instruktážní návod testování :

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=2s

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgmADQ0Sii2denEpf?e=8u3KyK

 

 

Informace k ošetřovnému

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Informace o karanténě

Pro rodiče dětí v karanténě: Díky novému formuláři OSSZ Žádost o ošetřovné nepotřebujete potvrzení o uzavření školy. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

Upozornění

Upozornění

Vážení rodiče a zákonní zástupci, zkontrolujte si prosím, zda máte uhrazené veškeré poplatky spojené  s docházkou Vašich dětí do mateřské školy.V případě neuhrazených plateb k 30.6.2023 nebude Vaše dítě moci být přijato k prázdninovému provozu. Děkujeme za...

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče a zákonní zástupci, z důvodu nízkého zájmu a po projednání se zřizovatelem budou všechna pracoviště MŠ Rychvald uzavřena z organizačních důvodů od 23. do 30. prosince 2022. Běžný provoz bude opět zahájen 2. ledna 2023.

Docházka do MŠ v prosinci

Docházka do MŠ v prosinci

Vážení rodiče a zákonní zástupci, v těchto dnech probíhá na jednotlivých pracovištích průzkum zájmu, kdy z důvodu vánočních prázdnin v ZŠ a předpokládanému úbytku dětí žádáme o zapsání docházky, zda bude Vaše dítě dne 23.12.2022 přítomno v MŠ. Tato informace bude předána i vedoucí školní...

Aktivace přístupového systému

Aktivace přístupového systému

Vážení rodiče a zákonní zástupci, v průběhu měsíce září bude v mateřské škole MÍROVÁ aktivován přístupový bezpečnostní systém SAFY. Bližší informace naleznete v příloze a budete s nimi seznámeni také na třídních schůzkách.

Naléhavá zpráva o uzavření MŠ

Naléhavá zpráva o uzavření MŠ

Vážení rodiče a zákonní zástupci,z důvodu vážných provozních překážek jsme nuceni ponechat mateřskou školu Mírová uzavřenou až do středy 27.4. 2022. Provoz bude obnoven 28.4.2022.Lekce flétny a jógy se neruší, proběhnou v obvyklých časech.V souladu s platnými právními předpisy bude snížena...

Možnost rezervace

Možnost rezervace

Vážení rodiče,k zápisu do 1. třídy v ZŠ Školní 1600 (sídliště) je možné se rezervovat  v době od 8:00 do 15:00 na telefonním čísle 730 521 487, popř. na emailové adrese: vratnice@zsrychvald.czV případě rezervace přes email na sebe nechte telefonní kontakt pro případ kolize časů. Rezervace není...

Upozornění

Upozornění

Oznamujeme, že 25.3.2022 proběhne postřik lípy ve školní zahradě MŠ Rychvald – Podlesí, ulice U Školky 1500. Lípa je napadena jmelím a aplikace fytohormonů by ji měla zachránit. Práce jsou nahlášeny v poledních a brzkých odpoledních hodinách v délce trvání maximálně 1,5 hodiny. Po tuto dobu...

Škola v přírodě – aktualizace

Škola v přírodě – aktualizace

Vážení rodiče, Vzhledem k tomu, že v současné době neustále narůstají ceny pohonných hmot, dojde pravděpodobně k navýšení ceny za dopravu do Školy v přírodě. Bohužel tuto situaci neovlivníme, i dopravce je nucen reagovat na tuto skutečnost. Dále jsme byli upozorněni, že pokud se dítě odhlásí až...

Karanténa MŠ Václav

Karanténa MŠ Václav

KHS Ostrava vyhlásila pro MŠ Václav karanténu od 28.1. do 1.2.2022 včetně. Ve středu mohou opět všechny ZDRAVÉ děti do  školky. Děti, které nebyly ve školce 26.1. a 27.1., mohou nahlásit zájem o docházku do neděle 30.1. do 14 hodin na čísle 734 788 704, případně e-mailem na...

Karanténa MŠ Václav

Karanténa MŠ Václav

Vážení rodiče a zákonní zástupci,Z nařízení KHS Karviná je Mateřská škola Václav v povinné sedmidenní karanténě od 18.12. do 24.12.2021 včetně. Školka vydává potvrzení pro účely čerpání ošetřovného. Na požádání Vám jej připraví ředitelka  k vyzvednutí v mateřské škole. Pro děti v režimu...

Upozornění – MŠ Václav

Upozornění – MŠ Václav

Vážení rodiče a zákonní zástupci, v pátek 10. 12. 2021 došlo v obou třídách ke kontaktu se dvěma pozitivními dětmi. Informace jsme dozvěděli v pátek 17. 12. 2021 odpoledne a teď čekáme na vyjádření KHS. Proto děti, které byly v tento den ve školce, nebudou moci v pondělí 20. 12. 2021 přijít do...

Uzavření Mateřské školy

Uzavření Mateřské školy

Uzavření mateřské školyVážení rodiče a zákonní zástupci,se souhlasem zřizovatele budou z provozních důvodů uzavřena všechna pracoviště MŠ Rychvald                od 23.12.2021 do 31.12.2021 včetně. Provoz bude opět obnoven v pondělí...

Aktualizace informací ze třídy Motýlek

Aktualizace informací ze třídy Motýlek

Vážení rodiče a zákonní zástupci,jedno z dětí ze třídy Motýlek, které bylo v úterý 14.12.2021 ve školce má pozitivnívýsledek PCR testu, byť nemá naprosto žádné příznaky. Z nařízení KHSKarviná je tedy třída nově v povinné sedmidenní karanténě od 15.12.do 21.12.2021 včetně. Na tuto dobu také...

Karanténa třídy Motýlek

Karanténa třídy Motýlek

Vážení rodiče a zákonní zástupci, z nařízení KHS Karviná je třída Motýlek v karanténě od 14.12.2021 do 21.12. 2021 včetně. Na tuto dobu také školka vydává potvrzení pro účely čerpání ošetřovného. Na požádání Vám jej připraví ředitelka k vyzvednutí v mateřské škole. Vaše děti by měly být...

Karanténa třídy Beruška

Karanténa třídy Beruška

Vážení rodiče a zákonní zástupci,z nařízení KHS Karviná je třída Berušky v karanténě od 6.12.2021 do 13.12. 2021 včetně. Na tuto dobu také školka vydává potvrzení pro účely čerpání ošetřovného. Na požádání Vám jej připraví ředitelka k vyzvednutí v mateřské škole.Vaše děti by měly být testovány...

Karanténa v MŠ Václav

Karanténa v MŠ Václav

Vážení rodiče a zákonní zástupci,z nařízení KHS Karviná je třída Broučci a Sovičky v karanténě od 1.12.2021 do 7.12. 2021 včetně. Na tuto dobu také školka vydává potvrzení pro účely čerpání ošetřovného. Na požádání Vám jej připraví ředitelka k vyzvednutí v mateřské škole.Vaše děti by měly být...

Upozornění

Upozornění

Dne 26. 11. 2021 (pátek) jsme se dozvěděli, že děti z naší MŠ Václav byly v pondělí 22. 11. 2021 a úterý 23. 11. 2021 v kontaktu s pozitivním dítětem v MŠ. V současné době čekáme na vyjádření Krajské hygienické stanice. Prosím, sledujte webové stránky...

Karanténa třídy Koťátka

Karanténa třídy Koťátka

Karanténa třídy Koťátka Od 8.11.2021 do 12.11.2021 jsou z nařízení KHS Karviná děti ze třídy Koťátka v karanténě. V té době bude v této třídě probíhat distanční výuka. Bližší informace obdrží rodiče do třídního e-mailu.

Provoz 29.10.2021

Provoz 29.10.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci, se souhlasem zřizovatele bude z organizačních důvodů v pátek 29.10.2021 uzavřeno pracoviště mateřské školy na Podlesí, U Školky 1500. Pro přihlášené děti bude tento den možnost docházky do mateřské školy na sídlišti, Mírová 1744. Děkujeme za...

SRPŠ akce MŠ Podlesí

SRPŠ akce MŠ Podlesí

Milí rodiče, z důvodu velké nemocnosti dětí se odpolední akce „Rozloučení s létem“ plánovaná na 23. 9. 2021 konat nebude. Výbor Spolku rodičů Vás všechny zve dne 22. 9. 2021 v 17 hod na TJ Slavoj, kde se bude projednávat náhradní termín, zajištění a průběh akce. PROSÍME O VAŠI...

Změna ceny stravného

Změna ceny stravného

Mateřská škola Rychvald Mírová 1744 okres Karviná příspěvková organizace Změna ceny stravného V návaznosti na zvýšení finančních limitů na nákup potravin příloha č. 2 k vyhlášce č.107/2005 Sb. o školním stravování dochází k navýšení ceny stravného od 1.9.2021. od 3let přesnídávka 9,- Kč...