Cena školného a stravného

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
v souvislosti s již zveřejněnou kalkulací školného pro školní rok 2023/2024 připomínáme, že od 1.9.2023 se navyšuje cena školného na 500,- Kč měsíčně. Děti v režimu povinného předškolního vzdělávání (narozené 1.9.2017 až 31.8.2018) a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.
Cena stravného se nemění.
Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách v sekci Dokumenty