Ocenění dětí a učitelek MŠ Václav a MŠ Podlesí na MěÚ Komisí pro občanské záležitosti