Změna ceny stravného

Mateřská škola Rychvald
Mírová 1744
okres Karviná
příspěvková organizace

Změna ceny stravného

V návaznosti na zvýšení finančních limitů na nákup potravin příloha č. 2 k vyhlášce č.107/2005 Sb. o školním stravování dochází k navýšení ceny stravného od 1.9.2021.

od 3let přesnídávka 9,- Kč polodenní 29,-Kč
oběd 20,- Kč celodenní 37,-Kč
svačina 8,- Kč

od 7let přesnídávka 9,-Kč polodenní 31,-Kč
oběd 22,-Kč celodenní 39,-Kč
svačina 8,- Kč

ZŠ od 7 let oběd 26,-Kč
od 11let oběd 27,-Kč

V Rychvaldu 19.7.2021 —————————–
Marcela Brunclíková, vedoucí ŠJ