VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠICH ŠKOLIČEK

 Jsme komplex tří mateřských škol s celodenním provozem na osmi třídách:

* MŠ Mírová 1744 v centru města, na sídlišti – ústřední MŠ – 5 tříd

* MŠ 1220, část Václav, v klidové zóně – 3 třídy

* MŠ U Školky 1500, část Podlesí , v klidové zóně – 1 třída

Mateřské školy pracují podle vzdělávacího programu:

“ Žabák Ferda poznává svět

Na něj navazují třídní vzdělávací programy v jednotlivých třídách.

Venkovní areály škol tvoří oplocené zahrady.

Na zahradě MŠ Mírová proběhla na podzim 2014 díky získané dotaci z EU rozsáhlá rekonstrukce. Máme vytvořeny rozmanité koutky: např. hudební koutek – „zvučírna kejklířů“; pohybovou část  s lanovými dráhami a centry; pěstitelský koutek; bylinkovou spirálu; „mokřad“ s kamínky pro pozorování vody a další. Pískoviště má zajímavý tvar připomínající rybu a k bezpečnému přechodu mezi prvky děti zvou usmívající se zebry.

Na zahradu  MŠ U Školky 1500, Podlesí láká děti dlouhý vlak a  další nové hrací i sportovní prvky, které byly doplněny na jaře 2016.

Zahrada MŠ 1220, Václav byla vybavena na podzim 2016 lanovou pyramidou a dalšími herními prvky pro starší děti. Má dostatek travnaté i pevné plochy, prostorné pískoviště a  bude v nejbližším období doplněna nářadím pro mladší děti. 

Naše MŠ nabízí výuku pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

I. Oblast zabezpečení výuky dětí s tělesným postižením

 • Bezbariérová budova MŠ Rychvald Václav umožňuje přijetí a aktivní zapojení do činností dítěti s tělesným postižením.
 • Je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách.

II. Oblast zabezpečení výuky dětí se zrakovým postižením

 • Je dodržována předepsaná zraková hygiena.

III. Oblast zabezpečení výuky dětí s mentálním postižením

 • Na MŠ Mírová je zajištěna přítomnost školního asistenta a asistenta pedagoga.  
 • Je zajištěno osvojení specifických dovedností na zvládnutí sebeobsluhy. 
 • Je vytvářena nabídka individualizovaných aktivit. 

IV. Oblast zabezpečení výuky dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a chování)

 • Na MŠ Mírová je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti. 
 • Je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled. 
 • Jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti. 
 • Mateřská škola těsně spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a se zákonnými zástupci dítěte. 
 • Prostředí je pro dítě zklidňující. 

V. Oblast zabezpečení výuky dětí s poruchami řeči

 • Je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče. 
 • Je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte. 

VI. Oblast zabezpečení výuky dětí s více vadami a autismem

 • Na MŠ Mírová je zajištěna přítomnost školního asistenta a asistenta pedagoga. 
 • Je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu. 
 • Jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky. 
 • Vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné.