Aktivace přístupového systému

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
v průběhu měsíce září bude v mateřské škole MÍROVÁ aktivován přístupový bezpečnostní systém SAFY.
Bližší informace naleznete v příloze a budete s nimi seznámeni také na třídních schůzkách.