Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
sdělení o termínu úvodní informační schůzky se nachází na formuláři Protokol o přidělení registračního čísla, který jste obdrželi u zápisu.
Stejná informace je po celou dobu také umístěna i na našich webových stránkách v sekci Pro rodiče  Zápis.

Mgr. Edita Siudová, ředitelka MŠ Rychvald