Uzavření MŠ Podlesí

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu provádění stavebních úprav spojených s plánovaným vznikem nové třídy Rada města Rychvald dne 6.5.2024 usnesením č. 62/10 schválila změnu organizace výchovy a vzdělávání ve školním roce 2023/2024 Mateřské školy Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvkové organizace, odloučené pracoviště Mateřská škola Rychvald – Podlesí, U Školky 1500, Rychvald, a to s ukončením výchovy a vzdělávání dětí dne 14. 6. 2024.

V Rychvaldě 7.5.2024 Mgr. Edita Siudová, ředitelka MŠ Rychvald