Upozornění

Vážení rodiče a zákonní zástupci, zkontrolujte si prosím, zda máte uhrazené veškeré poplatky spojené  s docházkou Vašich dětí do mateřské školy.
V případě neuhrazených plateb k 30.6.2023 nebude Vaše dítě moci být přijato k prázdninovému provozu.

Děkujeme za pochopení