Prázdninový provoz

OZNÁMENÍ O PROVOZU
MATEŘSKÝCH ŠKOL
v Rychvaldě během hlavních prázdnin 
• 1. 7. 2022 – 22.7.2022 – bude v provozu MŠ Mírová 1744
MŠ Rychvald – Václav a Podlesí uzavřeny
• 25.7.2022 – 29.7.2022 – budou uzavřeny všechny MŠ
• 1.8.2022 – 24.8.2022 – bude v provozu MŠ Václav
MŠ Rychvald – Mírová a Podlesí uzavřeny
• 25.8.2022 – 31.8.2022 – budou z důvodu sanitárních dnů uzavřeny všechny MŠ
Zákonným zástupcům dětí, kteří odhlásí své dítě na celý kalendářní měsíc, bude sníženo školné na 0,-Kč.

Zjišťujeme zájem o prázdninovou docházku. Pokud chcete na prázdniny přihlásit své dítě, kontaktujte prosím jednotlivá pracoviště MŠ:
• MŠ Mírová – tel.: 734 788 700, 730 521 468,
e-mail: zastupcemsrychvald@seznam.cz, ms.rychvald@seznam.cz
• MŠ Václav – tel.: 734 788 704,
e-mail: gorniakova-ms.rychvald@post.cz
• MŠ Podlesí – tel.: 734 788 702,
e-mail: matulova-ms.rychvald@seznam.cz

Vyvěšeno 21.3.2022 Mgr. Edita Siudová, ředitelka