Adresa

MŠ Rychvald Mírová

Mírová 1744

735 32 Rychvald

KONTAKTNÍ údaje

Ředitelka: Mgr. Edita Siudová

Telefon: 730 521 468

Email: 

reditelka@msrychvald.cz

PROVOZNÍ DOBA

Vstup do MŠ: 6:00 – 8:00

Odchod po obědě: 12:15 – 12:30

Odchod po odpoledni: 14:30 – 16:30

 SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:

Ekonomka: Kateřina Pressenová

ekonomka@msrychvald.cz

Paní školnice: Renáta Pisarčíková

Paní uklízečky: Drahoslava Kuzníková a

Daniela Rošková

Vedoucí školní jídelny: Marcela Brunclíková

jidelna@msrychvald.cz

Paní kuchařky: Pavlína Ondrišová a

Michaela Mandičaková

Pomocná síla: Karolína Balážová

NAŠE TŘÍDY

 

Učitelky:

Beáta Balážová,DiS.

balazova@msrychvald.cz

Bc. Radka Urbánková, Dis.

urbankova@msrychvald.cz

 

 

 

 

Učitelky:

Kateřina Černá,Dis.

cerna@msrychvald.cz

 Bc. Taťána Tomášová

tomasova@msrychvald.cz

 

 

 

Učitelky:

Šárka Gulčíková

zastupce@msrychvald.cz

Bc. Ivana Kozlová 

kozlova@msrychvald.cz

školní asistent :

Nikola Konvičná

konvicna@msrychvald.cz

 

 

Učitelky:

Bc.Žaneta Gabzdylová

gabzdylova@msrychvald.cz

Radka Mazurková

mazurkova@msrychvald.cz

 

 

 

Ředitelka:

Mgr. Edita Siudová

reditelka@msrychvald.cz

Učitelka:

Simona Slížková

slizkova@msrychvald.cz

Asistentka pedagoga:

Jana Kuttlerová

kuttlerova@msrychvald.cz

 

KALENDÁŘ AKCÍ

Aktivity všech tříd MŠ Mírová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ:

 • 11. 9. v 15,30 Třídní schůzky s rodiči, informace SRPŠ

 • 19.9. od 15h aktivita s rodiči: „Mámo, táto pojď si hrát!“ na zahradě MŠ v případě nepříznivého počasí ve třídě

 • 26.9. v 10h kouzelník Aleš 60,-kč/dítě

ŘÍJEN :

 • 10.10. od 14,30 aktivita s rodiči – společná Drakiáda na hřišti ZŠ

 • 17.10. od 16h aktivita s rodiči „Zamykání lesa“- u hájenky, ul. Myslivecká – návštěva u myslivců – ukázka výcviku psa, povídání o lesních zvířatech, opékání párků

 • 22.10. od 9.00-10.00 Akce SRPŠ – bazén Orlová

 • 23.10. v 10h kouzelnice Radana – Čarování s bílou paní 60,-kč/d

LISTOPAD :

 • 1.11. od 12,15 – 17h v KD na sále – fotografování dětí za doprovodu rodičů

 • 20.11. v 10h divadlo Šamšula – O koblížkovi 50,-kč/dítě

 • 28.11. od 15h aktivita s rodiči – „Předvánoční tvoření“

PROSINEC :

 • 6.12.od 9h Mikulášská nadílka – ve spolupráci se ZŠ a SRPŠ

 • 13.12. v 10h divadlo Smíšek – Pohádka o sněhové vločce 50,-kč/dítě

 • ………. dopolední návštěva ZUŠ

 • ………. dopolední posezení u ván.stromečku s ochutnávkou cukroví a rozbalováním dárků

LEDEN:

12.1. Karneval v KD ve spolupráci se SRPŠ

 

 

 

 

ZÁŘÍ

 • Třídní schůzky s rodiči, schůze SRPŠ 11.9. v 15.30

 • Kdo si hraje, nezlobí – odpoledne s rodiči na zahradě – 21. 9.

( v případě nepříznivého počasí se aktivita přesouvá do třídy)

 • Kouzelník Aleš – 26. 9.

ŘÍJEN

 • Drakiáda – odpolední akce ve spolupráci se ZŠ – 10. 10. od 14.30

 • Vystoupení pro spolek SPCH – 12.10 v 15.00 (vybrané děti)

 • Akce SRPŠ – Bazén Orlová – 22. 10. v čase od 9.00 – 10.00

 • Kouzelnice Radana – Čarování s Bílou paní – 23. 10.

LISTOPAD

 • Focení dětí – 1. 11. ( 12.15 – 17.00 – KD)

 • Divadlo Šamšula – O koblížkovi – 20.11.

 

PROSINEC

 • Mikulášská nadílka ve třídě ve spolupráci se SRPŠ – 6. 12.

 • Divadlo Smíšek – Pohádka o sněhové vločce – 13. 12.

 • Vánoční tvoření – (termín bude upřesněn)

 • Vystoupení v Senior Parku (dopoledne)

 • ZUŠ dopoledne – (termín bude upřesněn)

 

LEDEN

 • Karneval – 12. 1. (akce SRPŠ ve spolupráci s MŠ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity 1. pololetí 2023/2024 

 • 3.10.2023  od 14,30 hodin „Podzimní stezka“ 

  

 • 17.10. 2023 od 16 hodin „Myslivci“ 

  

 • 31.10.2023 od 15,15 hodin  “Uspávání broučků“ 

  

 • 7.12.2023 od 15,15 hodin “Vánoční dílničky”  

  

 • Sněhové stavby – leden (termín bude upřesněn) 

 

 

O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Budova pětitřídní MŠ se nachází v centru města na sídlišti a je v provozu od 1. září 1972. Na původní tříposchoďovou budovu  bylo v roce 1995 při plynofikaci přistaveno čtvrté patro. V roce 2013 se  budova zateplovala, uzavíraly venkovní terasy a vyměňovala okna.  O prázdninách 2014 proběhla rekonstrukce vnitřních prostor školy. Na podzim 2014 se revitalizovala zahrada. V současné době čeká na opravu technické zázemí školní jídelny, k elektrickému otevírání školy pořídit videotelefony. V MŠ je již připravena místnost pro zakoupení infrasauny pro děti.   Zařízení není vhodné pro děti s tělesným postižením. 

V přízemí se nachází správní trakt s kuchyní. Samostatný vchod má čekárna s ordinací klinického logopeda, kancelář zástupkyně ředitelky, venkovní sklad určený a využívaný ke skladování hraček,  venkovní WC a umývárna pro děti. 

V prvním a druhém poschodí je vždy po dvou prostorných a světlých třídách pro děti s potřebným zázemím. Každá třída má ze šatny svůj vlastní vchod. Z uzavřené terasy vede ke třídám   také společný vchod, který slouží k přístupu do kuchyněk u tříd. Na chodbě je sociální zařízení pro dospělé. Mezi prvním a druhým patrem se nachází dvě schodiště.    Ve třetím patře byly vybudovány tři lehárny s hygienickým zázemím, ředitelna, sborovna a třída s kapacitou pro 18 dětí. Nachází se zde také plynová kotelna MŠ.