Adresa

MŠ Rychvald Mírová

Mírová 1744

735 32 Rychvald

KONTAKTNÍ údaje

Ředitelka: Mgr. Edita Siudová

Telefon: 730 521 468

Email:

reditelka@msrychvald.cz

PROVOZNÍ DOBA

Vstup do MŠ: 6:00 – 8:00

Odchod po obědě: 12:15 – 12:30

Odchod po odpoledni: 14:30 – 16:30

 SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:

Ekonomka: Kateřina Pressenová

ekonomka@msrychvald.cz

Paní školnice: Renáta Pisarčíková

Paní uklízečky: Drahoslava Kuzníková a

Daniela Rošková

Vedoucí školní jídelny: Marcela Brunclíková

jidelna@msrychvald.cz

Paní kuchařky: Pavlína Ondrišová a

Michaela Mandičaková

Pomocná síla: Karolína Balážová

NAŠE TŘÍDY

 

Učitelky:

Beáta Balážová,DiS.

balazova@msrychvald.cz

Bc. Radka Urbánková, Dis.

urbankova@msrychvald.cz

 

 

 

 

Učitelky:

Kateřina Černá,Dis.

cerna@msrychvald.cz

 Bc. Taťána Tomášová

tomasova@msrychvald.cz

 

 

 

Učitelky:

Šárka Gulčíková

zastupce@msrychvald.cz

Bc. Ivana Kozlová 

kozlova@msrychvald.cz

školní asistent :

Nikola Konvičná

konvicna@msrychvald.cz

 

 

Učitelky:

Bc.Žaneta Gabzdylová

gabzdylova@msrychvald.cz

Radka Mazurková

mazurkova@msrychvald.cz

 

 

 

Ředitelka:

Mgr. Edita Siudová

reditelka@msrychvald.cz

Učitelka:

Simona Slížková

slizkova@msrychvald.cz

Asistentka pedagoga:

Jana Kuttlerová

kuttlerova@msrychvald.cz

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

Aktivity všech tříd MŠ Mírová 

ÚNOR

12. 2. Divadlo Smíšek, O nezbedných kůzlatech

BŘEZEN

11. 3. Divadlo Šamšula, Prasátka a vlk

27. 3. Aktivita s rodiči – velikonoční tvoření

DUBEN

23. 4. Kouzelník Aleš, Dopravní školička

Den otevřených dveří

KVĚTEN

2. 5. Zápis do MŠ

27. 5. Divadlo Ententýky, Pirátská pohádka

29. 5. Besídka se zvířátky

ČERVEN

Den dětí ve spolupráci se SRPŠ

5. 6. Třídní výlet

18. 6. Muzikohrátky

19. 6. Sokolníci v MŠ

 

 

 

 

 

 

ÚNOR:

 • 1. 2. odpolední aktivita s rodiči – „Krmení ptáčků“, od 14:45 ve třídě

 • 12. 2. divadlo Smíšek – O nezbedných kůzlatech 60Kč/dítě

 • 14. a 21. 2. ZRUŠENA jóga – náhrada bude upřesněna v červnu

BŘEZEN:

 • 11. 3. divadlo Šamšula – O nezbedných kůzlatech 60Kč/dítě

 • …….. přihlášené děti se zúčastní lyžařského kurzu

 • 23. 3. Masopustní bruslení se SRPŠ

DUBEN:

 • 23. 4. kouzelník Aleš – dopravní školička 60Kč/dítě

 • 23. 4. den otevřených dveří 8:00 – 10:00

KVĚTEN:

 • 2. 5. zápis do MŠ v klubovnách kulturního domu 8:00 – 16:00

 • 9. 5. odpolední aktivita s rodiči – „Tvoření s tatínky“ (výroba dárku pro maminku), od 14:45 v případě hezkého počasí na zahradě MŠ

 • ……………školní výlet do Planetária

 • 27. 5. divadlo Ententýky – Pirátská pohádka s myškou Klárkou a veverkou Terkou 70Kč/dítě

ČERVEN:

 • 18. 6. Muzikohrátky v MŠ

 • 19. 6. Sokolníci v MŠ

 • …….náhrada jógy

 

ÚNOR

 • Návštěva školáků ze ZŠ – popletené pohádky – 1.2.

 • Divadlo Smíšek – O nezbedných kůzlatech – 12.2.

 • Beseda o školní zralosti – tř.Motýlek od 15:30 – 20.2.

 • Dopolední návštěva knihovny

BŘEZEN

 • Divadlo Šamšula – Prasátka a vlk – 11.3.

 • Velikonoční tvoření od 14:45 – 14.3.

 • Návštěva PPV v ZŠ – 20.3.

 • Lyžování se Sluníčkem pro nahlášené děti 11.-15.3.

DUBEN

 • Kouzelník Aleš – dopravní školička – 23.4.

 • Den otevřených dveří – 23.4.

 • Zápis do ZŠ – bude upřesněn

KVĚTEN

 • Divadlo Ententýky – Pirátská pohádka – 27.5.

 • Třídní besídka + rozloučení s předškoláky – 30.5.

 • Focení tříd – termín bude upřesněn

ČERVEN

 • Muzikohrátky v MŠ – 18.6.

 • Dravci v MŠ – 19.6.

 • školní výlet – bude upřesněn

 

 

 

 

LEDEN 

 • Divadelní představení – 4. 1. Divadlo Letadlo – Průzkumníci v lese 

 • Karneval – 12. 1. (akce SRPŠ ve spolupráci s MŠ) 

 • Pololetní třídní schůzky – 23. 1. v 16.00 

ÚNOR 

 • Divadlo Smíšek – O nezbedných kůzlatech – 12. 2.  

 • Návštěva knihovny a beseda nad knihami vhodnými pro předškolní děti – 15. 2. v  10.00 

 

EZEN 

 • Divadlo Šamšula – Prasátka a vlk – 11. 3.  

 • Lyžování se sluníčkem – 11. 3. – 15. 3. 2024 

 • Návštěva ZŠ – termín bude upřesněn 

 • Beseda s psychologem – termín bude upřesněn 

 • Masopustní bruslení – akce SRPŠ – 23. 3.  

 

DUBEN 

 • Zápis do ZŠ – termín bude upřesněn 

 • Kouzelník Aleš – Dopravní školička – 23. 4. 

 • Den otevřených dveří v MŠ – 23. 4. 

 • Beseda s příslušníky Policie – 26.4. v 9.00

KVĚTEN 

 • Zápis do MŠ – 2. 5.  

 • Hrstková polévka na neděli – odpolední tvoření s babičkou nebo maminkou – 9. 5. od 15.00 

 • Focení tříd a předškoláků – termín bude upřesněn  

 • Divadlo Ententýky – Pirátská pohádka – 27. 5.  

 • Rozloučení s předškoláky a jejich pasování – 30. 5. v 15.15 

 

ČERVEN 

 • Návštěva Planetária (termín bude upřesněn – v rámci výletu – společně se tř. Beruška) 

 • Den dětí – sobotní akce SRPŠ ve spolupráci se spolky – termín bude upřesněn 

 • Muzikohrátky – 18. 6.  

 • 19. 6. – Ukázka dravých ptáků na zahradě MŠ 10.30 – 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN AKTIVIT MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24- 2. pololetí, třída Koťátka

ÚNOR

-12.2.2024 – 9,00 hodin : Divadlo Smíšek „O nezbedných kůzlatech“

-20.2.2024 – 15,30 hodin : beseda „Školní zralost“ ( na třídě Motýlek)

 

BŘEZEN

-11.3.2024 – 9,00 hodin: Divadlo Šamšula „Prasátka a vlk“

-20.3.2024 – 10,00 hodin „Návštěva 1. třídy ZŠ“

– 15,00 hodin „Jarní dílničky“

-11.-15.3.2024 – „Lyžování se Sluníčkem“ (nahlášené děti)

 

DUBEN

-23.4.2024 – 9,00 hodin: „Kouzelník Aleš“ (dopravní školička)

-Den otevřených dveří

 

KVĚTEN

-14.5.2024 – 15,00 hodin: „Den rodiny“ (besídka)

-27.5.2024 – 9,00 hodin : Divadlo Ententýky „Pirátská pohádka“

-Školní výlet (termín bude upřesněn)

 

ČERVEN

-6.6.2024 – 15,15 hodin : Pasování na školáky“ (školní zahrada)

-18.6.2024 – Muzikohrátky

-19.6.2024 – 10,30- 11,00: „Sokolníci“ (školní zahrada)

   

  O MATEŘSKÉ ŠKOLE

  Budova pětitřídní MŠ se nachází v centru města na sídlišti a je v provozu od 1. září 1972. Na původní tříposchoďovou budovu  bylo v roce 1995 při plynofikaci přistaveno čtvrté patro. V roce 2013 se  budova zateplovala, uzavíraly venkovní terasy a vyměňovala okna.  O prázdninách 2014 proběhla rekonstrukce vnitřních prostor školy. Na podzim 2014 se revitalizovala zahrada. V současné době čeká na opravu technické zázemí školní jídelny, k elektrickému otevírání školy pořídit videotelefony. V MŠ je již připravena místnost pro zakoupení infrasauny pro děti.   Zařízení není vhodné pro děti s tělesným postižením. 

  V přízemí se nachází správní trakt s kuchyní. Samostatný vchod má čekárna s ordinací klinického logopeda, kancelář zástupkyně ředitelky, venkovní sklad určený a využívaný ke skladování hraček,  venkovní WC a umývárna pro děti. 

  V prvním a druhém poschodí je vždy po dvou prostorných a světlých třídách pro děti s potřebným zázemím. Každá třída má ze šatny svůj vlastní vchod. Z uzavřené terasy vede ke třídám   také společný vchod, který slouží k přístupu do kuchyněk u tříd. Na chodbě je sociální zařízení pro dospělé. Mezi prvním a druhým patrem se nachází dvě schodiště.    Ve třetím patře byly vybudovány tři lehárny s hygienickým zázemím, ředitelna, sborovna a třída s kapacitou pro 18 dětí. Nachází se zde také plynová kotelna MŠ.