Školné pro rok 2024/2025

Školné pro školní rok 2024/2025

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání stanovená Radou města Rychvald (usnesení č. 54/13)

na školní rok 2024/2025 je 500,- Kč