Prázdninový provoz – oznámení a informace

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Školní rok končí v pátek 28.6.2024. Rodičům dětí odhlášených k 31.5.2024 na celý měsíc červenec nebo srpen bude sníženo školné na 0,-Kč.
Své rozhodnutí – odhlášení dítěte z docházky na 7. nebo 8. měsíc za účelem snížení školného pak můžete změnit jen proti podpisu u ředitelky MŠ do pátku 21.6.2024. Pozdější změnu rozhodnutí za účelem snížení školného nemůžeme akceptovat.
Během prázdnin nezapomeňte odhlášení dítěte ze stravy uskutečnit vždy nejpozději do 7h.
Mobil školní jídelna Mírová 734 788 707, školní jídelna Václav 734 788 705 nebo elektronicky:
jidelna@msrychvald.cz

NA SMS ZPRÁVY NEBUDE BRÁN ZŘETEL!

Vyvěšeno 18.4.2024 Mgr. Edita Siudová, ředitelka