Odhlašování a přihlášování stravy

Omlouvat nepřítomnost dítěte a odhlásit ho ze stravy je nutné nejpozději den předem od 12:00-16:00.