Zápis do mateřské školy

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 bude v souvislosti s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a mimořádným opatřením vlády probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis bude pro všechny MŠ v Rychvaldě (to je budova MŠ Mírová 1744; budova MŠ 1220 – Václav a budova MŠ U Školky 1500) jednotný.

Pro příjem žádostí je stanoven termín od 2.5.2021 do 14.5.2021, pro osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je stanoven termín 3.5.2021 od 8:00 do 15:00 hodin v budově MŠ Rychvald, Mírová 1744, v přízemí, kancelář zástupce ředitele.

Zápis do MŠ – dle zákona č. 561/2004 se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří      do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let, není-li stanoveno jinak (§34 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů). Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně    i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce      před počátkem školního roku.

Mateřská škola disponuje celkem 74 volnými místy.

KRITÉRIA pro přijímání dětí do MŠ RYCHVALD budou zveřejněna na webových stránkách a na úřední desce před vstupem do budovy MŠ Rychvald, Mírová 1744.

Podrobnosti k zápisu

Žádost o přijetí

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2021/2022