Upozornění

Upozornění
Vážení rodiče a zákonní zástupci, zkontrolujte si prosím, zda máte uhrazené veškeré poplatky spojené s docházkou Vašich dětí do mateřské školy.
V případě neuhrazených plateb k 30.6.2024 nebude Vaše dítě moci být přijato k prázdninovému provozu.

Platba za plavání se bude realizovat nejpozději v posledním týdnu v červnu ihned po obdržení faktury z plavecké školy.

Děkujeme za pochopení