Upozornění

Oznamujeme, že 25.3.2022 proběhne postřik lípy ve školní zahradě MŠ Rychvald – Podlesí, ulice U Školky 1500. Lípa je napadena jmelím a aplikace fytohormonů by ji měla zachránit.

Práce jsou nahlášeny v poledních a brzkých odpoledních hodinách v délce trvání maximálně 1,5 hodiny. Po tuto dobu bude omezen průjezd ulicí U Školky.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Edita Siudová, ředitelka MŠ Rychvald