Snížení školného za duben

Snížení školného v MŠ Mírová
V souladu s platnými právními předpisy je úplata za školné za měsíc duben pro děti v MŠ Mírová stanovena na 328,- Kč.

Mgr. Edita Siudová,
ředitelka MŠ Rychvald