Rušení akce

Vážení rodiče.
Z důvodu zvýšeného výskytu infekčního onemocnění
„SEDMÁ NEMOC“ a potvrzeného výskytu infekčního onemocnění „ČERNÝ KAŠEL“ došlo k výraznému
úbytku dětí v MATEŘSKÉ ŠKOLE – VÁCLAV. Proto rušíme aktivitu „KVĚTNOVÉ RADOVÁNKY“, která byla plánována na čtvrtek 30. 5. 2024 na „HASIČÁRNĚ“.
Děkujeme za pochopení.