Rozdělení dětí v MŠ

Rozdělení dětí do tříd je vyvěšeno na jednotlivých pracovištích MŠ.