Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířatky 

 

Projekt pro předškolní děti

 

Celoroční projekt  Odboru všestrannosti České obce sokolské je věnován předškolním dětem, rodičům a učitelkám MŠ pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR. Cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života.

Projekt podporuje individuální předpoklady dětí, otevírá svět radosti a potěšení z pohybu, překonávání překážek a zdokonalování pohybových dovedností.

Projekt je rozdělen do kategorií 1 (3-4 roky), 2 (4-5 let) a 3 (5-6 let), jednotlivými činnostmi budou děti doprovázet zvířátka, vláček, součástí vyhodnocení úkolů jsou samolepky, po splnění všech činností čeká děti odměna v podobě diplomů a dárků. Pojďte tedy s námi a sokolíkem Pepíkem vtáhnout děti do světa plného pohybu a her.