Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

 

(Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660) je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.