Personální podpora a rozvojové aktivity pro děti v MŠ Rychvald

 

(Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018011)

FINANČNÍ PODPORA 496 983,-Kč je spolufinancován Evropskou unií

Cíl:

Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzděl.dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, společné vzdělávání. 

  • ŠKOLNÍ ASISTENT – dočasná personální podpora MŠ. Projekt čerpá z aktivit zajištění školního asistenta, jenž poskytuje podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Cílem je dosáhnout elementárních dovedností v oblasti sebeobsluhy dětí a v nácviku jednoduchých činností při pobytu v mateřské škole, asistent spolupracujes rodiči dětí.
  • PROJEKTOVÉ DNY V MŠ