Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Rychvald