Odhlašování dětí z MŠ

Po dobu docházky dětí (z MŠ Podlesí) do MŠ Václav odhlašujte děti ze stravy na tomto tel.čísle : 734 788 705.
POUZE DO 7.00 hod.!!!!!!!!!!